Přidání a úprava uživatele ve WordPress pomocí kódu

wordpress

Pár řádků kódu, které vám můžou zachránit den, třeba když klient nemá přístupy do administrace svého webu.

 

<?php
/**
* Přidání a úprava uživatele ve WordPress
* https://navodovna.cz/navody/pridani-a-uprava-uzivatele-ve-wordpress/
*
*
* Vytvoření nového uživatele pomocí kódu
* https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_insert_user/
*/
if(!get_user_by('email', 'vas@email.cz')){ // nejdříve se ověří, jestli uživatel se stejným e-mailem už neexistuje
 $user_id = wp_insert_user( [
  'user_login'  => '', // přihlašovací jméno bez mezer a zvláštních znaků
  'user_pass'   => '', // heslo
  'user_email'  => 'vas@email.cz', // email
  'first_name'  => '', // Křestní jméno
  'last_name'   => '', // Příjmení
  'display_name' => '', // Zobrazované jméno
  'role'     => 'administrator' // Uživatelská role, další možnosti: editor, author, subscriber, vaše custom role, ...
 ]);
}

/**
* Úprava uživatele pomocí kódu
* V ukázce jsou nastavené argumenty pro nastavení nového hesla,
* ale je možné použít jakýkoliv z parametrů, které jsou uvedené
* v ukázce s funkcí wp_insert_user() výše.
* https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_update_user/
*/ 
$user_id = wp_update_user( [ 'ID' => 1, 'user_pass' => 'noveHeslo' ] ); 
 
if ( is_wp_error( $user_id ) ) {
  echo "Objevila se chyba, uživatel možná neexistuje.";
} else {
  $user_name = get_user_by( 'id', $user_id )->display_name;
  echo "Uživatel $user_name, byl aktualizován.";
}
Reklama
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnostiZobrazeno 152 krát.
%d bloggers like this: