Jednoduché loggování ve WordPress

wordpress

Při debuggování php kódu se vždy hodí vědět, kde jaké hodnoty zrovna jsou. Ne vždy je ale možné si hodnoty zobrazit pomocí echo, var_dump, print_r, nebo jiných funkcí. Pomocí tohoto kódu si ale můžete vytvářet loggovací soubory, kam se ty hodnoty propíší.

Zdrojový kód

Níže uvedený kód vlož do functions.php.

if(!function_exists('logguj')){

 function logguj($obsah, $sufix = ''){

  if( $obsah_je_viceradkovy = in_array( gettype( $obsah ), ['array', 'object'] ) )
    $obsah = print_r( $obsah , true);

  $sufix = $sufix === '' ? '' : '-' . $sufix;
  $soubor = fopen( WP_CONTENT_DIR . '/log' . $sufix . '.txt', 'at');
  $obsah = date('d-m-Y H:i:s') . ( $obsah_je_viceradkovy ? PHP_EOL : ' ' ). $obsah . PHP_EOL;

  fwrite($soubor, $obsah);
  fclose($soubor);
 }
}
// Jednoduché použití vygeneruje soubor /wp-content/log.txt
logguj( $nase_promenna );

// Použití se suffixem vygeneruje soubor /wp-content/log-nase-promenna.txt
logguj( $nase_promenna, 'nase-promenna' );

Konstanta WP_CONTENT_DIR vrátí, jak je nejspíše zřetelné adresu složky /wp-content/. Použít se dá i konstanta WP_UPLOAD_DIR, která vrací adresu složky /wp-content/uploads/.

Zdroje

Reklama
Zobrazeno 594 krát.
%d bloggers like this: