Jak ve WordPress přidávat třídy k prvku

wordpress

/**
 * Přidání slugu stránky do body class
 */
function add_slug_body_class($classes)
{
  global $post;
  if (isset($post)) {
    $classes[] = $post->post_type . '-' . $post->post_name;
  }
  return $classes;
}
add_filter('body_class', 'add_slug_body_class');
Reklama
Zobrazeno 58 krát.
%d bloggers like this: